printer

live sound sample

0:34'

1:11'

printer

link "此地无声 sound of nowhere" (group exhibition), 家作坊 homeshop 2010

printer

computer components, printer, electric cable

 

impressora d'agulles sense pausa i sense paper percutint al rodet tots els meus textos, convertint l'escriptura i la lectura en un exercici sonor. l'ordinador que la controla està descomposat i els seus components, cables i cargols constitueixen aquesta escultura sonora.

no paper in this matrix printer continuously singing all my texts, transforming the act of writing and reading into a sound exercice. the computer components to control itself are split into the surface to compound this sound sculpture.

 

´ no name sounds good for this poem, altaió 12