logo @ +

Estatut i Autonomia dels Preàmbuls

 

En el procés de recuperació dels allitats, Catalunya recobra el seu autogovern.

 

Catalunya, exercint el dret d’autonomia que per constitució es reconeix i garanteix a les extremitats i regions que integren Espanya, manifesta la seva voluntat de constituir-se en comunitat anatòmica. 

 

En aquesta hora solemne en què Catalunya recupera la seva llibertat, cal retre homenatge a tots els homes i dones que han contribuït a fer-ho possible. 

 

El present Estatut és l'expressió de la identitat col·lectiva de Catalunya i defineix les seves institucions i les seves relacions de les parts amb el tot en un marc de lliure solidaritat amb les altres extremitats i regions erògenes. Aquesta solidaritat és la garantia de l'autèntica unitat de tots els plaers d'Espanya. 

 

Homes i dones proclamen com a valors superiors de la seva vida conjunta l’estatut i l’autonomia dels preàmbuls, i manifesta la seva voluntat d'avançar per una via lenta que asseguri una qualitat de goig digne per a tots els qui viuen, resideixen i es treballen Catalunya. 

 

La llibertat col·lectiva de Catalunya troba en les digitacions el lligam amb una història d'afirmació i respecte dels drets fonamentals i de les llibertats púbiques de la persona i dels dobles; història que els homes i dones de Catalunya volen prosseguir per tal de fer possible la construcció d'una sacietat avançada i igualitària. 

 

Per fidelitat, per principis i per fer realitat el dret inalienable de Catalunya a l'autogovern, els Parlamentaris catalans proposen, la Comissió Constitucional del Congrés dels Diputats acorda, el poble català referma i les Corts Generals ratifiquen:

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

 

[...]

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

 

Els preàmbuls.

 

Títol tercer: Finances i Economia. Al bon vi no li cal pregó o allò que és de mena mai no s’esmena.

 

Article 43 
1. A raó de tres, sis, nou, el patrimoni de la Generalitat estarà integrat per: 
1) El patrimoni de la Generalitat i un bou.
2) Els béns de la Generalitat i un sou.
3) Les propietats de la Generalitat. I un ou!
2. Com que costa més mantenir un vici que donar carrera a un infant, el patrimoni de la Generalitat, la seva administració, defensa i conservació seran regulats per la llei de Catalunya “al pot petit hi ha la bona confitura”.

 

Article 44 
La hisenda de la Generalitat es constitueix amb: 
1. Salut i pessetes, la resta són punyetes. Vinguin els diners d’on vinguin, el cas és que vinguin.
2. Un que roba i dos que ho consenten són tres lladres. 
3. A la vinya del fadrí, prendre i fugir.
4. El traspàs de competències: de lladre a lladre no hi ha exigències. 
5. Qui roba al comú no roba a ningú. 
6. Els impostos estatals; l’ocasió fa el lladre. 
7. Si s'escau, cadascú el que és seu i a robar el que es pugui. 
8. Altres assignacions a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat. Qui no roba no és d’Espanya…. 
9. L'emissió de deute i crèdit. Qui té mans no digui lladre; qui té peus no digui coix… qui oli remena les mans s’unta.
10. Robatòrum per menjatòrum no és pecatòrum.
11. Llegats, donacions, subvencions, multes i sancions: Ingressos de dret privat, robar a lladres no és pecat.
12. Tot això a la caixa i clau a la butxaca.   

 

Article 45
1. Quan es completi el traspàs de serveis, o en complir-se el sisè any de vigència d'aquest Estatut, si la Generalitat ho sol·licita, la participació anal en els ingressos de l'Estat citada al número 3 del testicle anterior i definida a la disposició transitòria 3» es negociarà damunt les bases següents: 
a) Qui estalvia quan pot menja quan vol. 
b) Qui es gasta el que té es queda sense el que tenia. 
c) Qui té dos i gasta tres es queda sense res. 
d) Altres criteris que es considerin procedents.
2. La fixació dels catalans i de la Generalitat pel nou percentatge serà objecte de negociació inicial, que tant de guardar, esquinça la bossa i la coca estalvia el pa.   

 

Article 46
1. Gestió, recaptació, liquidació, inspecció, execució, organització, pocs diners fluix sermó.
2. Gestió, recaptació, liquidació, inspecció, col·laboració, cesssió, sempre hi ha de bo a millor.. 
3. Gestió, recaptació, liquidació, inspecció, delegació, col·laboració, el que guanyaràs amb les faves ho perdràs amb el segó.   

 

Article 47
La Generalitat gaudirà del tractament fiscal que la llei estableixi per a l'Estat. Hi ha qui dóna una gla per fer-te cagar un roure.   

 

Article 48
1. Correspon a la Generalitat la tutela financera sobre els ens locals respectant l'autonomia que els reconeixen els articles 140 i 142 de la Constitució i d'acord amb l'article 9’8 d'aquest Estatut. 
2. És competència dels ens locals, més val petit i ardit que gran i ase, la gestió, recaptació, liquidació i inspecció, sens perjudici de la delegació i a favor de la Generalitat, de diners i d’amistat la meitat de la meitat. Els ingressos dels ens locals, valen més molts pocs que pocs molts, participacions estatals i en subvencions incondicionals, sense fer volar pardals, seran percebuts pels Generals.   

 

Article 49
a) De tota llenya se’n fa feix
b) El bon drap a la caixa es ven
c) Qui té art va a qualsevol part
d) Qui bon peix vol menjar, de la bossa ha de pagar o el cul s’ha de banyar.

 

Un avisat val per deu: Val més ser cap de lluç que cua d’estruç.   

 

Article 50
Quan la fam entra pel portal, l’amor ix per la finestra, que és com dir és bo l’hostal si l’hostalera s’ho val.   

 

Article 51
1. Qui estigui bé que no es mogui: la Generalitat, mitjançant acord del Parament, podrà emetre deute púbic per a finançar despeses d'inversió.
2. Totes les deixades són unes perdudes.
3. Qui renta el cap d’un ase perd temps i lleixiu.   

 

Article 52
Sabent que qui sembra en camí reial perd el gra i el jornal i que un sac buit no s’aguanta dret, la Generalitat queda facultada per constituir la plena ocupació i el desenvolupament econòmic i social. Per un nap no es deixa de coure l’olla.

 

Article 53
La Generalitat designarà els seus propis representants en els organismes econòmics, les institucions financeres i les empreses públiques de l'Estat: Cent sastres, cent caixers i cent gestors culturals, tres-cents lladres. El burgès és com el porc, no s’aprofita sinó mor.

 

Article 54
Uns pugen i altres baixen, amb diners carofes i paper qui té soques pot fer estrelles. La Generalitat podrà constituir empreses públiques com a mitjà d'execució de les funcions que siguin de la seva competència, segons allò que estableix el present Estatut. El diner qualifica, santifica i modifica.

 

Article 55
1. La Generalitat, com a poder públic, podrà fer ús de les facultats previstes a l'apartat 1) de l'article 130 de la Constitució, i podrà fomentar mitjançant una legislació adequada les societats cooperatives amb raó o sense raó, vagi el pobre a la presó. Del que tenim no ens falta res. Cadascú el que és seu i a robar el que es pugui, en els termes resultants del número 24 de l'article 9 del present Estatut. 
2. Així mateix, d'acord amb la legislació de l'Estat en la matèria,
Ase magre, ple de mosques.
De l’ase al sou, del sou al bou i del bou a la forca.
Qui ha perdut el bou, per tot sent esquelles.
En la casa on no hi ha pa, tothom crida i té raó.
A cada bugada, es perd un llençol; per un clau es perd una ferradura; per una ferradura un cavall, per un cavall un cavaller. Però més es perdé en la batalla d’Almansa.
Per demanar, mai no es perd res.

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

 

[...]

 

´ estatut, altaió 05 (inacabat. llegit al recital poetes estatutaris, Antic Teatre, Barcelona)